Chuyến đến nội dung chính

Người lớn và trẻ vị thành niên có bắt buộc phải hoàn thành bài kiểm tra trước khi đi du lịch không?