Chuyến đến nội dung chính

Liệu có chấp nhận bất kỳ xét nghiệm trước khi đi du lịch nào khác, chẳng hạn như xét nghiệm kháng thể hoặc kháng nguyên không?