Chuyến đến nội dung chính

Tôi có bắt buộc phải tham gia kiểm tra trước khi đi du lịch khi đến Tiểu bang Hawaii không?