Chuyến đến nội dung chính

Điều gì sẽ xảy ra nếu xét nghiệm Worksite Labs của tôi là dương tính, nhưng tôi đã thực hiện xét nghiệm vào ngày hôm sau và kết quả là âm tính?