Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể nhận được kết quả dương tính / được phát hiện nếu tôi đã mắc COVID trong quá khứ không?